Back to Being

Förlaget för den tänkande människan

Vad ger ett djur ”rättigheter”? Varför är det fel att använda djur i produkttestning? I Djurens rätt, människans fel? En introduktion till moralfilosofi lägger den framstående aktivisten och filosofen Tom Regan skickligt fram sin argumentation för att djur har rättigheter genom att utforska två frågor som är centrala för moralteorin: Vad gör att en handling är rätt? Vad gör att en handling är fel? Regan granskar några olika moralteorier som kontraktsteori, utilitarism och Kants etik, presenterar ett teoretiskt ramverk som grund till ett ansvarsfullt ställningstagande för djurens rättigheter och undersöker slutligen hur vi genom att ställa moraliska frågor om andra djur kan nå en djupare förståelse av oss själva. Den här boken är idealisk som kurslitteratur för alla utbildningar som har med moralfrågor och etik att göra.

Originaltitel: Animal Rights, Human Wrongs: An Introduction to Moral Philosophy
  • Bandtyp: Häftad
  • Språk: Svenska
  • Utgiven: 2010-05-07
  • Antal sidor: 172
  • Vikt i gram: 226
  • ISBN:9789197808620
    Pris: 150 kr